Kas ir nepieciešams, lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties? Ja senākos laikos pietika vien saražot un pārdot, tad mūsdienās ir vajadzīga arī stratēģija un biznesa modelis, procesi un kvalitātes vadība, zīmols un mārketings, personāla vadība un motivācija. Pēdējās desmitgadēs, runājot par panākumiem un arī par neveiksmēm biznesā, bieži tiek pieminēta arī kultūra.

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir organizāciju kultūra un kādas ir tās sastāvdaļas
  • Kā var zināt, kāda organizācijā ir kultūra, kā tā sākas un kādās situācijās izpaužas
  • Procedūru un paradumu nozīme uzņēmumā un rīcība nestandarta situācijās
  • Kā radīt labvēlīgu mikroklimatu un kā tas var ietekmēt uzņēmuma izaugsmi
  • Vai kultūru var mainīt, kādos gadījumos par to domāt un kādi soļi jāveic