Tiesām/šķīrējtiesām strīda risināšanā būtiskākais mērķis ir nodrošināt strīdu taisnīgu un ātru izšķiršanu. Tiesas mērķis nav kādu sodīt, gluži pretēji – rast iespēju pusēm savā starpā izlīgt, atrisināt strīdu abpusēji vienojoties, tāpēc spriedums ir kā galējais līdzeklis pušu strīda izšķiršanā.