Pārmaiņu vadība ir cilvēku vešana no esošā uz nākotnes stāvokli. Nereti uzņēmumos ļoti daudz pūļu un resursu tiek veltīti, lai mainītu sistēmas, procesus, prakses, aizmirstot, ka tehnoloģijas pašas par sevi nemaina organizācijas, arī no jauna aprakstīts process neko pēc būtības nemaina, ja tas nav savienots ar cilvēku. Tātad tieši cilvēks rada pārmaiņas procesos, sistēmās un praksēs, ja vien pieņem jauno, iesaistās jaunā radīšanā un ieviešanā.