PDF formāts datorlietotājiem ir pazīstams jau kopš laika, kad birojos masveidā sāka izmantot datorus. Šis formāts bija un ir ērts un samērā plaši izmantots, jo ir vienkāršs. Taču brīdī, kad mūsu dzīvē ne vien ienāca drošais e-paraksts, bet arī parādījās iespēja to izmantot dokumentu parakstīšanai ne vien eDoc, bet arī ASiC-E un PDF formātā, daudziem radās jautājumi, kas ir kas. Vai tas ir viens un tas pats PDF formāts vai dažādi, un kā ar drošību?

Īsumā skaidrojot, par “drošo” PDF saucam dokumentu, kas parakstīts ar Latvijas drošo e-parakstu, kamēr “parastais” PDF ir jebkurš PDF formātā sagatavots dokuments. Arī tiem var būt dažādi aizsardzības līmeņi, taču tie netiek pielīdzināti dokumentiem ar drošo e-parakstu. Bet turpinājumā – plašāks skaidrojums un ieteikumi saistībā ar PDF formāta dokumentiem – gan par parastajiem, gan drošajiem.

Kas ir PDF?

Teju ikvienam zināmais PDF (portable document format) ir datnes formāts, ko 1992.gadā izveidojusi Amerikas Savienoto Valstu kompānija “Adobe Systems”, nodrošinot, ka dokumenti var tikt skatīti un drukāti tādā pašā izskatā, kā tos noformējis un saglabājis izstrādātājs, neatkarīgi no operētājsistēmas, lietojumprogrammām vai citiem datora uzstādījumiem, ko datnes saņēmējs vai izmantotājs lieto datnes skatīšanai vai drukāšanai.