Uzņēmumu reģistrs ir sācis mērot digitālās transformācijas ceļu, ieviešot mūsdienīgu informācijas sistēmu un izveidojot un attīstot jaunu pakalpojumu portālu. Lai noskaidrotu, kādas jaunas iespējas klientiem būs pieejamas, kādas jaunas likumu prasības ir jāievēro un ar kādiem izaicinājumiem saskaras Uzņēmumu reģistrs, uz sarunu aicinājām iestādes galvenā valsts notāra pienākumu izpildītāju Sandi Kareli.

Kā nozīmīgākās regulējuma izmaiņas jāmin grozījumi Komerclikumā un virknē saistīto likumu. Grozījumi stājās spēkā šī gada 1.jūlijā un regulē akciju sabiedrību reformu. Izmaiņu būtība – akciju sabiedrībām, tāpat kā visiem citiem uzņēmumiem, arī ir jāziņo par saviem akcionāriem.
Šādas prasības līdz šim nebija, un ilgus gadus notika diskusijas, vai tas ir vai nav vajadzīgs. Tomēr, ja raugāmies pēc pašreizējām tendencēm gan patieso labuma guvēju noskaidrošanā, gan sankciju jautājumos, tad tas ir tikai loģiski, ka informācija par akciju sabiedrību īpašniekiem, īpašnieku struktūru ir pieejama tāpat, kā par jebkuru komersantu. Tas nodrošina caurspīdīguma principa ieviešanu arī attiecībā uz akciju sabiedrībām, padarot caurskatāmāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā kopumā. Turklāt ieguvēji ir ne tikai tie, kuriem ir pieejama informācija par akciju sabiedrību, bet arī paši akcionāri. Viņi ir vairāk pasargāti, piemēram, saistībā ar reiderisma riskiem, jo visas akcijas būs reģistrētas UR, nevis tikai akciju sabiedrības valdes uzturētajā akcionāru reģistrā. Ar šo informāciju varēs iepazīties publiski.
Vēl viens būtisks jauninājums, kas gan nav saistīts ar normatīvo aktu izmaiņām, ir UR jaunais pakalpojumu portāls. Līdz šim mūsu reģistrācijas pakalpojumi bija pieejami ar Latvija.lv starpniecību. Laikā, kad sākām sava portāla attīstību, pakalpojumi bija pieejami abās platformās, bet no šī gada jūlija tos pakalpojumus, kas iepriekš bija Latvija.lv, mēs piedāvājam tikai UR pakalpojumu portālā Registrs.ur.gov.lv.

Pārmaiņas tiek iedzīvinātas pakāpeniski, tāpēc sarežģītākus pakalpojumus, piemēram, reorganizācijas, tādus, kur jāiesniedz daudz dokumentu, pagaidām jaunajā portālā vēl nepiedāvājam, tos joprojām var iesniegt e-pastā. Nevar mēģināt nokost lielu gabalu vienā reizē, jo katrām izmaiņām līdzi nāk arī, ja tā var teikt, dažādas bērnu slimības, nepilnības, kas ir jānovērš. Darbojas atgriezeniskā saite, klienti ziņo par dažādiem trūkumiem un mēs portāla darbību pilnveidojam.