Starptautisks finanšu konsultāciju uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grant Thornton Baltic” aicina pārskatīt nekustamo īpašumu atsavināšanas valsts un pašvaldību interesēs regulējumu, atsakoties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas šiem darījumiem.

Esošā kārtība savā būtībā soda zemju īpašniekus dubultā – pārņemot to īpašumus un vēl papildus piemērojot 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma, kaut arī pēc būtības šāda nodokļa piemērošanas mērķis ir aplikt ar nodokli pēc pašu iniciatīvas veiktus pārdošanas darījumus, no kuriem gūts kapitāla pieaugums.

Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu atsavināšanā valsts interesēs īpašums ir atbrīvots no ienākuma nodokļa piemērošanas.

No valsts un pašvaldību puses tā būtu papildus sapratnes izrādīšana šo īpašumu pārņemšanā, ja šie gadījumi tiktu iekļauti regulējumā kā izņēmumi, kuri tiktu atbrīvoti no iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas. Tas varētu būt labs kompromiss šajā piespiedu atsavināšanas procesā, jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiek piemērots īpašumiem, kas pieder personai salīdzinoši nesen līdz pieciem gadiem – līdz ar to tas būtu taisnīgs regulējums no valsts puses, jo īpašnieks nepārdod īpašumu pēc savas iniciatīvas, bet šī nodokļa piemērošanas mērķis pēc būtības ir aplikt ar nodokli īpašumus, kas tiek iegūti īpašumā un tad jau drīzumā pārdoti tālāk.