No ilgi valdījušās pārliecības, ka biznesa vienīgais mērķis ir pelnīt, bet ilgtspēja ir vien modīgs vārds, esam situācijā, kur nākotne pieder tiem uzņēmumiem, kas spēj pelnīt atbildīgi jau šodien. Turklāt vienlaikus būt efektīviem un konkurētspējīgiem. Un, lai tie nebūtu vien skaisti vārdi uz papīra, uzņēmējiem ir pieejamas vairākas valsts atbalsta programmas, lai ielēktu šajā strauji braucošajā vilcienā.

Karstākais jaunums šobrīd ir Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētā programma uzņēmumu energoefektivitātei. Tā ir unikāla ar to, ka piedāvā kapitāla atlaides komponenti, kas pēc būtības ir dāvinājums – saņem ALTUM aizdevumu, īsteno projektu, sasniedz nosprausto CO2 ietaupījuma mērķi (kas tiek panākts ar konkrētiem energoefektivitātes pasākumiem vai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu) un nodzēs 30% no projekta izmaksām.

Mierā stāvēt ir iet atpakaļ

Atveseļošanas fonda programma ir salīdzinoši jauna, pirmie uzņēmumi tajā pieteicās aizvadītā gada nogalē, un šogad redzam jau pirmos uzņēmumus, kas izgājuši visu procesu un saņēmuši kapitāla atlaides, proti, nodzēsuši kredītsaistības par gandrīz trešdaļu no pērn ieguldītā.

Pirmais piemērs. Kuģu tērauda un alumīnija detaļu ražotājs uzņēmums “Lanos” izveidoja  saules elektrostaciju ar kopējo jaudu 160 kW. Projekta kopējais apjoms bija 151 tūkst. eiro, no kuriem ALTUM aizdevums – 106 tūkst. eiro. Pēc tam, kad tika sasniegti izvirzītie mērķi un no Sadales tīkla saņemta atļauja par saražotās enerģijas palaišanu tīklā, uzņēmums saņēma kapitāla atlaidi 45,4 tūkst. eiro apjomā ar ko nodzēsta daļa ALTUM aizdevuma. Otrs piemērs. Saules elektrostaciju ar kopējo jaudu 44 kW  izveidoja kokapstrādes nozares uzņēmums “AJG Plus”. Kopējās projekta izmaksas bija 36 tūkst. eiro, no kuriem ALTUM aizdevums bija nepilni 11 tūkst. eiro. Pēc projekta pabeigšanas uzņēmums saņēma kapitāla atlaidi ALTUM aizdevuma dzēšanai 7,7 tūkst. eiro apjomā.

Saražoto enerģiju abi uzņēmumi izmantos ražošanas procesa nodrošināšanai, kas nozīmē arī mazinātu atkarību no iepirktiem energoresursiem un tarifu pieauguma riska.