Lauksaimniecība ir viena no tām jomām, kas viskrasāk izjuta Krievijas sāktā kara ekonomiskās sekas, tika apgrūtināta dažādu izejvielu pieejamība, un tās būtiski tika sadārdzinātas. Sākoties 2023.gadam, šīs problēmas nekur nepazudīs, kā arī jārēķinās ar konsekvencēm, ko rada Eiropas Komisijas apstiprinātais Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.–2027.gadam. Pētām, kādas izmaiņas nozari sagaida turpmākajos gados. 

2,5 miljardu vērts atbalsts

Stratēģiskais plāns  paredz turpmāko piecu gadu laikā lauksaimniecības nozares un lauku attīstībā Latvijā ieguldīt 2,5 mljrd. eiro. Lielākā finansējuma daļa jeb 1,7 mljrd. eiro tiks piešķirta tiešo maksājumu veidā, lauku attīstības pasākumiem ir paredzēti 0,791 mljrd. eiro, bet tirgus kopējās organizācijas atbalsta pasākumiem – 10 milj. eiro. Lai sekmētu Latvijas lauksaimniecības virzību uz Eiropas zaļo kursu, nozīmīgu atbalsta daļu – ap 48% – plānots ieguldīt