Pēc nesenajiem Ministru kabineta (MK) grozījumiem, kas ļauj samazināt galvenās cirtes caurmēru mežsaimniecībā, pastāv bažas, ka Latvija var saskārties ar jaunu privāto mežu īpašumu pārdošanas vilni. Daudzi īpašnieki nav informēti par pienākumu obligāti atjaunot šādi izcirstos mežus trīs gadu laikā. Tāpēc, pienākot termiņam, īpašniekiem var nebūt vairs finanšu resursu šo prasību izpildīšanai, kas varētu novest pie mežu pārdošanas. Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIDI Woods" apkopotajiem datiem, 2023.gadā aptuveni 40% cirsmu tika realizētas ar samazinātu koku caurmēru. Tas nozīmē, ka visiem šo cirsmu īpašniekiem trīs gadu laikā jāatjauno savi meži.

Teju ikviens meža īpašnieks ir informēts par samazinātajām koku caurmēru prasībām galvenajai cirtei. Tomēr par pēcāk pieņemtajām izmaiņām, kas izvirzījušas arī jaunas prasības mežu īpašniekiem, uzliekot pienākumu mākslīgi atjaunot mežus trīs gadu laikā pēc ciršanas, ja kailcirte veikta atbilstoši jaunajiem caurmēriem, ‒ nē. Tāpēc ir satraucoši apzināties, ka daudzi privātie meža īpašnieki vēl nav pilnībā informēti par šiem jaunajiem pienākumiem. Mākslīgā meža atjaunošana prasa būtiskus finanšu ieguldījumus, un ir svarīgi, ka īpašnieki jau iepriekš atvēl līdzekļus šim mērķim no ienākumiem, kas gūti no cirsmas.