“ABSL Latvia” izpilddirektore Monta Ieleja stāsta, ka inflācija skārusi ne vien katra ikdienas maksājumus, bet arī medicīnas pakalpojumu izmaksas un cenas, kā rezultātā darba devēji šobrīd novēro būtisku sadārdzinājumu veselības apdrošināšanas polisēm.

Radusies situācija met ēnu ne vien pār uzņēmēju maciņiem un darbinieku dzīves kvalitāti. Jau 16 gadus nepārskatītais neapliekamais minimums veselības apdrošināšanai potenciāli varētu ietekmēt visu veselības aprūpes sistēmu kopumā. Starptautisko biznesa pakalpojumu nozare sagaida atbildīgo valsts institūciju iesaisti šajā jautājumā, lai nevājinātu jau tā nepilnīgo valsts veselības aprūpes sistēmu. Ignorējot cenu kāpumu, laba veselības apdrošināšana drīzumā nodarbinātajiem varētu kļūt par luksusa tipa labumu nevis normu.

Nozare, kas vēsturiski bijusi kā piemērs citiem rūpēs par darbinieku labbūtību

Starptautisko biznesa pakalpojumu nozare jau gadu desmitu darba tirgū bijusi pazīstama ar savām rūpēm par darbinieku labbūtību, piedāvājot veselības apdrošināšanu. Nozares ieskatā šāds darbiniekam piešķirtais labums, ņemot vērā Latvijas jau tā novājināto veselības aprūpes sistēmu, uzskatāms vairāk kā pašsaprotama norma nevis privilēģija.

Pēc Latvijas Apdrošinātāju asociācijas statistikas datiem, apdrošināto personu skaits 2022.gadā bijis vairāk nekā 447 tūkst., kas ir visaugstākais rādītājs visā šīs statistikas apkopošanas vēsturē. Turklāt 2022.gadā veselības apdrošināšanas parakstīto prēmiju apjoms bija 10,3% no kopējā valsts veselības aprūpes budžeta.

Starptautiskās kompānijas ir cerību pilnas, ka ar savu piemēru radījušas arī labu atspaidu uz darba tirgu kopumā un par to liecina arī pozitīvie statistikas dati. Tomēr pēdējā gada laikā, situācijai strauji pamainoties, iezīmējas daudz drūmāka nākotnes aina. Šobrīd arī Starptautisko biznesa pakalpojumu organizācijām inflācijas radītās ietekmes dēļ nākas pārskatīt piedāvātās veselības apdrošināšanas polises saviem darbiniekiem. Apdrošināšana darba devējiem sāk šķist kā luksuss augsto izmaksu dēļ, ko tās nes organizācijām.