Latvijā ir tēmas, ko gadiem nav iespējams ietērpt likumos. Viena no tām ir interešu pārstāvība jeb lobijs. Par spīti tam, ka ieviest lobija regulējumu mudinājusi Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Eiropas Padome, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija un citas starptautiskas organizācijas, kā arī gadu desmitiem iekšēji lauzti šķēpi, Latvijai tā arī nav izdevies nonākt pie kāda saprotama, izmērāma rezultāta, kas plašajā laukumā liktu izvietot vismaz būtiskākās ceļa zīmes.