Uzņēmējdarbības vide no dienas dienā attīstās un pilnveidojas. Nevienu vairs neizbrīna, ka darījumi un to slēgšana no fiziskās vides pārgājusi virtuālajā vidē. Tādēļ arī ikviena uzņēmuma ikdienā būtisks kļuvis “e” burts: e-pasts, e-paraksts, e-adrese. Kādas juridiskas nianses jāņem vērā, lai darījumi šādā vidē būtu droši?