Eiropā palielinoties pieprasījumam pēc atjaunojamo energoresursu saražotas elektroenerģijas, salīdzinājumā ar 2022.gadu pērn par 36% pieaudzis akciju sabiedrības (AS) “Augstsprieguma tīkls” izsniegto “zaļās” enerģijas izcelsmes apliecinājumu apjoms. Kopumā 2023.gadā AS “Augstsprieguma tīkls” izsniedzis apliecinājumus par 5,3 milj. megavatstundu (MWh) elektroenerģijas jeb par 88% no Latvijā saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas apjoma.

AS “Augstsprieguma tīkls” ik gadu izsniedz arvien vairāk Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas izcelsmes apliecinājumus, it sevišķi to skaits pieaudzis 2023.gadā. To galvenokārt veicinājusi elektroenerģijas tirgus dalībnieku un patērētāju ieradumu maiņa, pieaugošā izpratne par elektroenerģijas izcelsmes nozīmīgumu un vēlēšanās savā patēriņā samazināt no fosilajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu.