Gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem 2021. gads atnāca ar jaunu nodokļu pavērsienu valstī, daļai radot ietaupījumus, bet citiem jaunus izdevumus. Arī automašīnu īpašniekiem paredzēti jauni nosacījumi, kas īpaši ietekmē uzņēmumus, kam ir savi auto parki. Turklāt, lai gan nereti uzsvērts, ka jauno likmju galvenais mērķis ir ekoloģiskāka auto tirdzniecība ar mazāku ogļskābās gāzes izmešu daudzumu, uzņēmēji pauž bažas, ka patiesais nodoms ir iegūt vairāk naudas līdzekļu valsts budžetam.