Iespēja pārvietoties ar transportlīdzekļiem vairumam ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Lai gan Latvijā komersanti piedāvā plašu car sharing jeb koplietošanas automašīnu izvēli, daudzi vēl joprojām novērtē un izmanto iespēju braukt ar saviem personiskajiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to gan jaunu, gan lietotu transportlīdzekļu iegāde ir nemainīgi aktuāls jautājums. Iespējams, tieši tāpēc īpašu uzmanību izpelnījās un publiskajā telpā pietiekami plaši tika apspriests 2023.gada 25.janvāra Senāta spriedums lietā SCK-46/2023, tajā ietvertie secinājumi un to ietekme uz lietotu automašīnu tirgu.

Raksta līdzautore: Guna Pūce, SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” jurista palīdze

Lietas apstākļi

Minētajā spriedumā ir analizēti vairāki būtiski jautājumi patērētāju tiesību jomā, piemēram, par pārdevēja atbildību, pierādīšanas pienākuma sadalījumu, patērētāju tiesībām prasīt cenas samazinājumu, ja nopirktajai lietotajai automašīnai jau pēc tās iegādes ir konstatēti būtiski trūkumi.

Atbilstoši sprieduma aprakstošajā daļā minētajam patērētājs (fiziska persona) no lietotu transportlīdzekļu tirgotāja bija iegādājies 12 gadus vecu automašīnu ar odometra rādījumu virs 300 000 kilometriem par 7300 eiro. Pēc transportlīdzekļa iegādes un tā tehniskā stāvokļa padziļinātas izpētes tika konstatēts, ka tam ir vairāki slēpti defekti (neatbilstības), kuri radušies pirms tā iegādes un par kuru esību pircējs nebija ticis informēts. Transportlīdzekļa defekti nebija norādīti arī pārdošanas sludinājumā. Tika apgalvots, ka transportlīdzeklis ir teicamā tehniskajā stāvoklī un nekādi neatliekami ieguldījumi tā uzlabošanai nav nepieciešami. Tādēļ patērētājam bija pamats paļauties, ka transportlīdzeklis ir teicamā tehniskajā stāvoklī, drošs ekspluatācijā un tam nepastāv nekādi nozīmīgi defekti.