Lai veicinātu uzņēmējdarbības digitalizāciju, paaugstinātu produktivitāti un konkurētspēju, Latvijā ir atvērta Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda grantu programma biznesa procesu digitalizācijai. To īstenos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Kopējais finansējums – gandrīz 38 milj. eiro.

“Šobrīd ir īstais laiks pārskatīt biznesa procesus, tos efektivizēt un digitalizēt, lai paaugstinātu uzņēmuma produktivitāti un konkurētspēju. Eiropas Savienības atbalsta programmu naudas vilciens Latvijā ir iekustējies, un tie, kuri tajā pagūs iekpāt, būs ieguvēji,” saka biznesa vadības sistēmu izstrādes uzņēmuma “Excellent Latvia” valdes loceklis Elvis Kvalbergs.

LIAA grantu programmai “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ir iespēja pieteikties gan mikro, maziem, vidējiem uzņēmumiem un komersantiem, gan lielām kompānijām, kā arī biedrībām, nodibinājumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām. Pieejamais finansējums – līdz pat 100 000 eiro.

Līdztekus grantu programmai pieejams arī ALTUM aizdevums ar kapitāla atlaidi (līdz 35% no kopējām izmaksām) uzņēmumu digitālās transformācijas projektu īstenošanai. Aizdevuma apjoms: no 100 tūkst. līdz 7 milj. eiro.

Latvijā uzņēmēji digitālās tehnoloģijas līdz šim izmantojuši kūtri

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) rāda, ka Latvijā uzņēmumi digitālo tehnoloģiju izmantošanā ierindojas tikai 23.vietā starp 27 ES dalībvalstīm un būtiski atpaliek no ES vidējā rādītāja. Turklāt aktīvāk digitālos risinājumus izmanto arī mūsu kaimiņi - uzņēmēji Lietuvā un Igaunijā.

“Šis ir būtisks klupšanas akmens mūsu uzņēmumu konkurētspējai gan starptautiskajā, gan vietējā tirgū. Taču digitālie risinājumi ir ieviešami salīdzinoši īsā laikā un šobrīd arī ar ES atbalstu. Tādēļ šo iespēju noteikti aicinu izmantot!” aicina Elvis Kvalbergs. “Laikietilpīgākais darbs ir saprast, kurus uzņēmuma procesus būtu vissvarīgāk digitalizēt, kā arī tos sakārtot. Sliktus procesus nav vērts digitalizēt,” viņš skaidro.

ES finansējums pieejams arī mikro un maziem uzņēmumiem

Elvis Kvalbergs uzsver, ka “arī mikro un maziem uzņēmumiem ir pieejams grants 5000 eiro apmērā, kas ir pietiekama naudas summa, lai digitalizētu dažādus uzņēmuma procesus un varētu vismaz daļēji segt arī programmatūras abonēšanas izmaksas. Tādējādi šis Eiropas Savienības atbalsts spēs būtiski paaugstināt gan uzņēmumu konkurētspēju, gan efektivitāti”. Svarīgi, ka atbalsts ir attiecināms gan uz jaunu programmatūru un iekārtu ieviešanu, gan abonēšanu. Līdz ar to tas uzņēmumiem sniedz būtisku atspaidu un grūdienu izaugsmei.

“Piemēram, ieviešot “Excellent Latvia” nodrošinātās uzņēmuma vadības programmas “Standard Books” vai “Standard ERP”, gan programmatūras ieviešanas atbalsta izmaksas, gan tās ikmēneša abonēšanas maksa var tikt attiecināta uz ES atbalsta programmu,” saka Elvis Kvalbergs.

Turklāt viens uzņēmums var izmantot arī vairākus grantus. Piemēram, vienu e-komercijas projektam, vienu uzņēmuma vadības sistēmas ieviešanai, biznesa analītikas rīku, personāla portāla ieviešanai un abonēšanai u.c. Pieejamo finansējumu granta veidā LIAA apmaksā pēc procesu digitalizācijas sekmīgas īstenošanas.

Pirmais solis – apzināt, ko digitalizēt

“Svarīgākais, kas darāms - apzināt, ko uzņēmumā vēlaties digitalizēt un kādi būs sasniedzamie rezultāti. Tad jāaizpilda Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) digitālā brieduma tests, lai pieteiktos finansējumam.

Elvis Kvalbergs, “Excellent Latvia” valdes loceklis

Šis ir mājasdarbs, kas katram veicams. Un šeit mēs, “Excellent Latvia”, varam palīdzēt - gan apzināt, ko no tehnoloģiju viedokļa ir iespējams digitalizēt, gan sniegt sadarbības piedāvājumu, gan arī ieviest biznesa vadības sistēmu un, protams, sniegt atbalstu tās lietošanas gaitā. Tādēļ aicinu uzņemējus droši sazināties ar mums!” saka Elvis Kvalbergs.

“Excellent Latvia” nodrošina elastīgas uzņēmuma vadības sistēmas “Standard Books” un “Standard ERP”. Tās palīdz vienkāršot un automatizēt biznesa procesus, lai paaugstinātu darba efektivitāti un konkurētspēju.

Īsumā par ES atbalsta programmu procesu digitalizācijai

LIAA grantu programma ir pieejama:

 • mikro un maziem uzņēmumiem – grants līdz 5000 eiro (100% atbalsta intensitāte)
 • jebkura lieluma komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām – līdz 100 000 eiro (30% – 60% atbalsta intensitāte).

Atbalsts piemērojamsšādu procesu digitalizācijai:

 • administratīvie procesi (grāmatvedība, dokumentu vadība, projektu vadība u. c.);
 • personāla vadība;
 • pārdošanas procesi;
 • resursu pārvaldība;
 • datu pārvaldība;
 • transports un loģistika;
 • ražošana un kvalitātes kontrole;
 • operatīvās vadības procesi;
 • stratēģiskā vadība.

Kā pieteikties?

 • Apzināt, kādus procesus digitalizēt un kādi rezultāti tiks sasniegti;;
 • Pieteikties EDIC digitālā brieduma testam.