Šis gads sācies ar izmaiņām arī zemes īpašniekiem, tādēļ laiks parunāt ar kādu šīs jomas ekspertu! Kas ir atvērtie dati, kā turpmāk iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejama informācija par dažādiem īpašumiem, un kas šajā jomā mainās tieši no 2022. gada? Par to intervijā stāsta Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka.

2022. gada valsts budžeta ietvaros piešķirti līdzekļi, lai atvērto datu veidā publicētu Nekustamā īpašuma valsts kadastra (Kadastrs) datus, Valsts adrešu reģistra datus, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus. Ko tas nozīmē iedzīvotājiem, un ko – uzņēmumiem?

Lai saprastu, kas šajā jomā mainījies, jāaplūko katrs datu veids atsevišķi. Adrešu dati ir vienlīdz svarīgi gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmumiem, lai nodrošinātu ātru nokļūšanu no vienas adreses uz otru, piemēram, ja jāveic preču piegāde vai pat vienkārši jāatrod konkrētas personas dzīvesvieta. Piemēram, šodien daudz dažādu preču pērk elektroniski, tās piegādājot līdz pat mājas durvīm. Joprojām ir situācijas, kad kāda adrese lauku teritorijās nemaz tik vienkārši nav atrodama un, lai to izdarītu, jāiegādājas komercializētās kartes, kas rada izmaksas. Valsts zemes dienesta (VZD) adrešu datu informācija pieejama bez maksas, nodrošinot iespēju atrast visas nepieciešamās adreses. Visi karšu servisi var šos datus izmantot bez maksas. Tāpat adrešu dati var palīdzēt elektroniski aprēķināt, piemēram, piegādes izmaksas, kas katram ļauj saprast, cik viņam maksā noteikta apjoma izvēlētās preces piegāde.

Kadastra dati apraksta zemes vienības un būves, kas ir oficiāli reģistrētas valsts reģistros. Šie dati ir ļoti labs avots, lai, pērkot īpašumu, izplānotu, ko ar to varēs vai nevarēs darīt nākotnē, piemēram, noteiktu, kādas ir īpašuma attīstības iespējas. Tas palīdz uzņēmumiem plānot savu biznesu, jo iespējams aplūkot katra zemesgabala konfigurāciju un datus par ēkas nodošanu ekspluatācijā, uzzināt, kādi bija izmantotie materiāli tās būvniecībā, cik pārbūves un kādi uzlabojumi veikti, u.tml. Tas ir svarīgi jau šobrīd – laikā, kad notiek strauja nekustamā īpašuma tirgus attīstība. Uzņēmējiem vieglāk saprast, kur var būvēt, piemēram, jaunu rūpnīcu, kā organizēt loģistikas jautājumus utt. Līdz ar to ir skaidra faktiskā situācija.

Augstas detalizācijas dati ļauj parādīt, kas reāli notiek dabā. Te nav runa tikai par zemēm un būvēm, bet pat par lieliem kokiem, purviem, nelielām upītēm, baznīcām u.c. Šajos datos redzams viss, kas kaut kad atzīmēts dabā.

Un, visbeidzot, atvērti arī apgrūtināto teritoriju dati jeb ATIS. Tas ir svarīgi, lai saprastu, vai zemes gabalā, ko kāds vēlas iegādāties, piemēram, vispār iespējams veikt apbūvi. Varbūt to nemaz nevar izdarīt, jo pazemē izbūvēts gāzes vads vai maģistrālā elektrolīnija. Šie un vēl daudzi citi faktori rada ierobežojumus atļaujai kaut ko būvēt vai veidot kādu saimniecisko darbību. Nereti dzirdēts par gadījumiem, kad cilvēki nopērk zemes gabalu un tikai pēc tam uzzina, ka reāli viņi uz tā neko nevar iesākt. Līdz ar šo datu atvēršanu šāda veida problēmas tiks novērstas, turklāt iespējams uzzināt, cik tālu no konkrētā īpašuma atrodas elektrolīnija vai gāzes vads, kā arī ūdensvads un kanalizācija, kas savukārt palīdz veiksmīgāk īstenot ieceres.