Par uzņēmumu ilgtspējīgu darbību un attīstību tiek runāts arvien vairāk. Turklāt tā nav tikai modes lieta, atbilstību noteiktiem ilgtspējas kritērijiem sāk vērtēt gan sadarbības partneri ārvalstīs, gan bankas. Eiropas Savienība ir izveidojusi regulējuma rāmjus ilgtspējas ziņošanai, ko nosaka Korporatīvā ilgtspējas ziņošanas direktīva, un saistībā ar to arī Latvijā top attiecīgi normatīvie akti. Gaidāmas lielas pārmaiņas, tādēļ par to, kas ir ilgtspējas ziņojums, kā uzņēmumiem jāpārkārto domāšana, un citiem jautājumiem lūdzām pastāstīt uzņēmuma “Orients Audit & Finance” partneri, ESG datu sistēmu un digitizācijas vadītāju Jekaterinu Novicku.

Kā jūs raksturotu ilgtspējas jēdzienu, raugoties no uzņēmumu skatupunkta?

Mana pieredze liecina, ka ilgtspējas jēdziens ir daudz ietilpīgāks, nekā esam pieraduši domāt. Vārds “ilgtspēja” nav nekas jauns. Jau pirms 15 gadiem man universitātē uzņēmējdarbības vadības lekcijās stāstīja par ilgtspējīgu attīstību. Jautājums, ko mēs ar šo vārdu saprotam tagad? Un, kas ir ESG? Tas ir akronīms no environmental, social, and corporate governance jeb vide, sociālā atbildība un korporatīvā pārvaldība. Tie ir kritēriji, pēc kuriem novērtē uzņēmuma ilgtspēju šodien.

Lai gan daudziem ir saprotams katra šī aspekta nozīmīgums, tas skan diezgan vispārīgi. Jautājums ir, vai uzņēmums vēlas pilnveidot kādu no šīm atbildības jomām, vai nevēlas. Mainās regulējums, kas dažiem uzņēmumiem neatstāj izvēli, bet liek par to domāt jau tagad.

Manā izpratnē ilgtspējas jēdziens ir par sevis izzināšanu. Tas ir par ļoti dziļu izpratni, kā uzņēmums izskatās no iekšienes, kādas sistēmas, kontroles un datu vākšanas mehānismi tajā darbojas, kā tiek kontrolētas vājās vietas. Ilgtspēja – tā lielā mērā ir arī risku vadība.