Kā e-risinājumu paradumus Latvijā mainījusi Covid-19 pandēmija, cik apzinīgi uzņēmēji pievērš uzmanību kiberdrošībai un kādi mīnusi var būt interneta tirdzniecībai – par to intervijā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

Vai jūsu skatījumā būtu nepieciešamas kādas izmaiņas normatīvajos aktos, lai reglamentētu digitālo vidi un e-komerciju?

Pieejamie digitālie resursi, kas ir izstrādāti gan Latvijā, gan ārvalstīs, ir ļoti plaši. Vienīgais, kas ir vajadzīgs, – aktīvāka to izmantošana no uzņēmēju puses, īpaši, ja runa ir par tirdzniecības platformām. Tāpat jābūt skaidrībai, kādus iekšējās pārvaldības instrumentus uzņēmums izmanto un kur glabājas dati. Šajā jomā viena galējība ir, ka visi dati glabājas datorā zem galda, riskējot ar visu klientu datu bāzi, bet otra galējība – tie tiek glabāti ārpus uzņēmuma, nezināmā vietā, toties ļoti lēti. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties drošas datu glabāšanas vietas. Svarīgi, lai šie dati koncentrētos tā dēvētajos kompetences centros, kas nodrošina augsta līmeņa un pieejamības datu centra pakalpojumus, bet tas ir saistīts ar nozīmīgām investīcijām gan elektroapgādes nepārtrauktībā, gan dzesēšanā, gan fiziskās drošības nodrošināšanā.

Mazajiem uzņēmējiem izveidot katram savu nelielu datu centru faktiski nav iespējami, jo tas būtu ekonomiski nepamatots solis. Tāpēc uzņēmējiem, lai nodrošinātu gan klientu apkalpošanu, gan arī uzņēmuma pamatdarbības administratīvās pārvaldības efektīvu vadību, šādus jautājumus ir svarīgi ņemt vērā.