Komunikācija e-pastos, e-adresēs, apmainoties ar elektroniski nosūtītiem dokumentiem, ir ērta un ātra, tomēr arvien sastopamies ar jautājumiem, kad un kā var izmantot e-dokumentus, kādam parakstam jābūt, lai tas būtu izmantojams kā pierādījums tiesvedībā? Un vai tiešām e-dokuments ir tikai tāds dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai arī e-pasta sarakste var tikt uzskatīta par e-dokumentu?