Uzņēmums vēlas izveidot oficiālo e-adresi. Vai to var izveidot tikai tā valdes loceklis? Kā jāveic oficiālās e-adreses reģistrēšana, ja uzņēmuma valdes locekļi ir trešo valstu pilsoņi, kas nav Latvijas rezidenti? Vai šādas tiesības var piešķirt pilnvarotām personām (darbiniekiem), un kā šīm personām piekļūt/lietot oficiālo e-adresi?