Biznesa vidē bieži dzirdams trīs burtu savienojums ERP – Enterprise Resource Planning. Latviski lietoti tādi nosaukumi kā Uzņēmumu resursu vadības sistēma, Resursu plānošanas sistēma, Biznesa resursu vadība. Šie apzīmējumi liecina, ka tā ir integrēta sistēma, kurā visi uzņēmuma procesi tiek pārvaldīti vienuviet, tie ir savstarpēji saistīti un darbojas pārdomātā un efektīvā mijiedarbībā.

Kad uzņēmumam nepieciešams gudrs IT risinājums

Ir vairāki faktori, kas liecina, ka uzņēmumam ir nepieciešams gudrs informācijas tehnoloģiju (IT) risinājums visaptverošai biznesa procesu pārvaldīšanai:

  • savstarpēji neintegrētas sistēmas kavē darbu. Ja uzņēmums lieto vairākas savstarpēji nesaistītas sistēmas, piemēram, noliktavas sistēmu, grāmatvedības programmu, klientu attiecību vadības (CRM) risinājumu, darbinieki mēdz patērēt pārāk daudz sava laika, meklējot informāciju vai pārvadot datus no vienas sistēmas otrā. Dubultā darba veikšana norāda, ka uzņēmumā darbi nenorit pietiekami efektīvi, kas savukārt var ietekmēt uzņēmuma funkcionēšanu un tēlu klienta acīs, tas neapzināti var tikt veidots negatīvs, jo uzņēmumam pietrūkst nepieciešamo rīku kvalitatīvai klientu apkalpošanai. Piemēram, ja pārdošanas sistēma nav saistīta ar noliktavu, var veidoties situācijas, kad noliktavā pietrūkst preču klientu pieprasījuma apmierināšanai vai tieši pretēji – tiek pasūtīts pārāk liels preču daudzums un nevajadzīgi iesaldēti uzņēmuma līdzekļi;