Katrā jomā ir vairāki cilvēki, kuru viedokli vienmēr meklējam žurnālu lappusēs, televīzijas un radio pārraidēs un interneta portālos, jo viņu pieredze un domāšanas veids pārliecina. Viens no viņiem, manuprāt, ir arī investīciju baņķieris Ģirts Rungainis. Pēc sarunām ar viņu ir pat grūti izvēlēties izceļamos citātus un virsrakstu, jo katrā teikumā ir kas vērtīgs. Lasiet lēnām!