Aizvadītajā gadā divi svarīgākie darba tirgus rādītāji mainījās uz labo pusi - nodarbinātība auga, turklāt strauji, bet bezdarbs samazinājās. Tiem, kas uzņēmumos atbild par darbinieku piesaisti un noturēšanu, dzīve kļūst sarežģītāka, taču tā nav slikta zīme, jo nepieciešamība taupīt arvien dārgāko cilvēku laiku ir galvenā ekonomiskā progresa veicinātāja. Tā mudina ieguldīt efektivitātē, kā arī liek izšķirties, ko ir un ko nav vērts darīt, tātad domāt stratēģiski.