Beidzamajos gados arvien vairāk uzmanības veltīts datu aizsardzības jautājumiem, īpaši pēc tam, kad spēkā stājās regula 2016/679 jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula. Cik pamatīgi visas tajā iekļautās prasības ievēro uzņēmumos Latvijā, un kas vēl šajā jomā būtu jāuzlabo? Vaicājām valsts, uzņēmēju un ekspertu pārstāvjiem!

Lai gan regula pieņemta un stājās spēkā jau 2016.gada maijā, Datu valsts inspekcija (DVI) uzņēmumu interesi par tās piemērošanu un ieviešanu novēroja dienā, kad tika uzsākta tiesību akta tieša piemērošana 2018.gada 25.maijā. Inspekcijas pārbaužu laikā konstatēts, ka ne visi komersanti līdz galam izpratuši regulas prasības vai arī nav vēlējušies tās īstenot. Kas tieši rada problēmas šajā jomā? Komentāru sniedz Jekaterina Macuka, Datu valsts inspekcijas direktore.

Daļa komersantu nav izpildījuši regulas prasības, lai saglabātu savu biznesa modeli, savukārt daļai komersantu trūkst izpratnes par pareizo noteikumu ieviešanu. Vienlaikus novērots, ka nereti problēmas ieviest prasības ir nevalstiskām organizācijām un mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kam nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai algotu speciālistus – jomas ekspertus.