Ņemot vērā nepastāvīgo situāciju ekonomikā beidzamos gados, arvien vairāk uzņēmēju aizdomājas par drošu darījumu slēgšanu, lai izvairītos no strīdiem nākotnē. Lai gan visu paredzēt nevar, tomēr ir iespējams būt gatavam un zināt, kā rīkoties, nokļūstot kreditora vai parādnieka lomā. Kam pievērst īpašu uzmanību pirms līguma parakstīšanas un ar ko jārēķinās, ja sadarbības partneris nepilda apsolīto, stāsta Jurijs Ņikuļcovs, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs un šķīrējtiesnesis.

Ikdienā bieži sastopaties ar gadījumiem, kad pusēm rodas strīdi. Kāds būtu jūsu ieteikums, kā izvairīties no šādām situācijām nākotnē?

Noteikti varu teikt, ka ir jāsāk ar komunikāciju – gan pirms darījuma noslēgšanas, gan darījuma laikā, gan arī tad, ja rodas kādi sarežģījumi. Ik dienas redzu, ka bieži strīdu situācijas nokļūst līdz tiesvedībai tikai tāpēc, ka kāda no pusēm nespēj vai nevēlas komunicēt un risināt situāciju, kas tikai pasliktina biznesa attiecības.

Mūsdienās situācijas ir dažādas un var būt tā, ka līguma saistību izpildē radušās pēkšņas finansiālas grūtības vai sarežģījumi. Taču uzņēmēji dažkārt nesaprot, ka visi grib sadarboties un uzturēt labas biznesa attiecības. Tiklīdz jūs pārstājat komunicēt, zūd ne tikai iespēja risināt esošo situāciju, bet arī tiek radīts kaitējums uzņēmumam, jo, kā liecina pieredze, slikta slava vienmēr izplatās ātri. Partneri nevēlas sadarboties ar uzņēmumu, kas nepilda līgumā noteiktās saistības un nerisina problēmsituācijas.

Vai ir kādi ieteicamie soļi, kā laikus pasargāt darījumslēdzēju no finansiāliem zaudējumiem vai nevajadzīgiem tiesvedību procesiem?

Pirmais solis noteikti ir saņemto darījuma partnera reģistrācijas datu pārbaude pirms līguma slēgšanas. Tas, kāds ir uzņēmuma pamatkapitāls (piemēram, ja tas ir neliels), ir iemesls aizdomāties, vai nepieciešams pirms pakalpojumu sniegšanas lūgt priekšapmaksu, vai tomēr riskēt ar atlikto maksājumu. Tāpat jāņem vērā, kas pārstāv juridisko personu, t.i., valde vai pilnvarota persona. Jebkura vienošanās būs spēkā, ja to apliecinās paraksttiesīga persona. Jāvelta uzmanība arī uzņēmuma dibinātājiem – bieži vien tas var sniegt papildu datus un palīdzēt pieņemt lēmumu. Tāpat būtiski noskaidrot darījuma partnera nodokļu parādu atmaksas stāvokli – ja juridiska persona seko tam, lai tai nav parādu pret valsti, tas liecina par tās attieksmi pret parādiem kopumā.