Finanšu ministrijas iesniegtais likumprojekts Ministru kabinetam, kas paredzēja no 2024.gada visiem iedzīvotājiem obligātu ikgadēju iedzīvotāju ienākumu deklarēšanu, oktobra sākumā tika veiksmīgi atsaukts. Taču tas izgaismoja virkni neskaidrību, kas pastāv attiecībā uz savstarpējiem norēķiniem starp privātpersonām. Jau šobrīd visiem iedzīvotājiem ir jādeklarē savi ienākumi, tostarp arī neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz 10 000 eiro gadā.

Neapliekams ienākums ir no laulātā un radiniekiem līdz trešajai pakāpei saņemtais dāvinājums. Vai kopīgas mājsaimniecības gadījumā viss, ko laulātie viens otram dod vai pārskaita, ir vērtējams tikai kā dāvana? Likumprojekts bija paredzējis risinājumu, nosakot, ka par ienākumu neuzskata līdzekļus, kurus maksātājs saņem no personas, ar kuru ir laulībā vai ar kuru ir radniecība līdz trešajai pakāpei. Likumprojekta izpratnē tie bija definēti kā maksājumi skaidrā naudā (nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus darījumu veikšanai skaidrā naudā), bezskaidras naudas pārskaitījumi vai citi izdevumi. Piemēram, uzturam, izglītībai, ārstniecībai, kopīgu mājsaimniecības izdevumu un līdzīgu sadzīves izdevumu segšanai.