Valdība pavisam nesen ir apstiprinājusi 2025.gada budžeta sagatavošanas grafiku, tādēļ jautājām uzņēmumu organizācijām, kādi būtu viņu ieteikumi valdībai, lemjot par nākamā gada budžetu.

Galvenais – netraucēt uzņēmumu attīstībai

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes loceklis Jānis Lielpēteris stāsta: “Tā kā valdības rīcības plānā izteikta apņemšanās būtiskas nodokļu politikas izmaiņas īstenot vienu reizi politiskajā ciklā, tad šobrīd nozīmīgākās diskusijas ir par nodokļu politiku. Konkrētākas diskusijas par 2025.gada budžetu sāksies gada otrajā pusē. Ir būtiski, lai līdz tam brīdim savu darbu ir pabeigusi un par konkrētām izmaiņām nodokļu politikā ir vienojusies Finanšu ministrijas paspārnē esošā darba grupa, tādējādi risinot arī uzņēmēju identificētos problēmjautājumus.”

Viņš arī norāda: “LTRK esam identificējuši piecus galvenos uzņēmējdarbības vidi ietekmējošos aspektus:

  • administratīvais slogs un birokrātija;
  • nodokļu politika;
  • darbaspēka pieejamība;
  • finansējuma pieejamība;
  • enerģētikas stratēģija, kas aptver gan resursu cenu, gan pieejamības jautājumus.”

Runājot sīkāk par grupām, J. Lielpēteris atzīmē: “Katrā no grupām ir vairāki konkrēti uzdevumi, taču uzņēmēju viedoklis ir visai vienots – galvenais, ko valsts var darīt, ir netraucēt uzņēmumu attīstībai, neradot aizvien jaunus birokrātiskus šķēršļus un cita veida sarežģījumus, kā arī rūpēties par to, lai Latvijas uzņēmējdarbības vide ir konkurētspējīga vismaz tuvējā reģionā.”

__________________________________________________________________________

Jāizskauž formālisms un pārregulēšana, tādēļ daudz lielāka uzmanība jāpievērš politisko iniciatīvu rezultātam, nevis tikai politikas dokumentu izstrādes procesam
__________________________________________________________________________

Kaudzes ar dokumentiem, kas jāaizpilda ir viena no problēmām, ar ko saskarās uzņēmēji. “Viena no jomām, kur vajadzīga visu publiskās varas orgānu iesaiste, ir birokrātijas un administratīvā sloga problemātika,” atzīst LTRK pārstāvis. “Lai arī tās izpausmes ir dažādas, turklāt līdz zināmam līmenim birokrātija var palīdzēt sistematizēt procesus, ir jāizskauž formālisms un pārregulēšana, tādēļ daudz lielāka uzmanība jāpievērš politisko iniciatīvu rezultātam, nevis tikai politikas dokumentu izstrādes procesam. Tāpat no valsts puses sagaidām publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, pēc būtības iedzīvinot daudzreiz minēto, bet praksē vēl aizvien reti ieviesto lietotājorientētības principu.”