Neskatoties uz globālo pandēmiju un saspīlēto ģeopolitisko situāciju, nekustamo īpašumu tirgus Latvijā turpina būt aktīvs. Kas ir piecas būtiskākās lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība, iegādājoties nekustamo īpašumu?

Informācija par īpašumu un tā tiesisko statusu

Vispirms noteikti jāpārbauda, vai potenciālajam pirkumam – nekustamajam īpašumam – nav apgrūtinājumu. Jānoskaidro informācija par īpašumu, ko vēlaties iegādāties, un tā tiesisko statusu. Noskaidrojiet, kas ir tā īpašnieks, vai īpašums nav ieķīlāts, vai tam nav reģistrēta hipotēka, citi aizliegumi, aresti vai piedziņas atzīmes. Jebkurš par maksu var ielūkoties Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (Zemesgramata.lv) un iegūt informāciju par īpašuma sastāvu, īpašnieku un nostiprinātajām ķīlām un citiem apgrūtinājumiem. Tāpat jebkurš autorizējoties var ieskatīties arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs.lv), lai pārbaudītu kadastrā reģistrēto nekustamā īpašuma sastāvu un apgrūtinājumus.

Otrkārt, noteikti ir vērts ieskatīties attiecīgās pašvaldības, kurā atrodas īpašums, mājaslapā. Tur jābūt pieejamiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Pārbaudiet, vai izmantošanas mērķis, kādam vēlaties īpašumu iegādāties, atbilst teritorijas plānošanas dokumentu prasībām, piemēram, gadījumā, ja iegādājaties nekustamo īpašumu apbūvei.

Tikpat svarīgi saprast, vai iegādājaties patstāvīgu nekustamo īpašumu vai tikai domājamās daļas no kāda īpašuma. Ja iegādājaties tikai domājamās daļas, tad ir būtiski, lai zemesgrāmatā būtu reģistrētas pārdevēja atsevišķas lietošanas tiesības attiecībā uz konkrētu īpašuma daļu (piemēram, zemes, ēkas daļu vai dzīvokli), un šīs lietošanas tiesības kopā ar īpašuma tiesībām jāpārreģistrē uz pircēju. Jāatzīmē gan, ka nekustamā īpašuma domājamo daļu iegāde ir nestabilāks īpašuma tiesību veids, nekā patstāvīga nekustama īpašuma iegāde.