Klimata pārmaiņu esamību neviens vairs nenoliedz, un to negatīvā ietekme tiek izjusta arvien spēcīgāk, tādēļ valstis aktīvi darbojas, lai šīs sekas mazinātu. Šobrīd notiek ne mazums aktivitāšu gan valstu, gan Eiropas Savienības, gan starptautiskā mērogā, arī Latvija turpina virzību uz jauna likuma pieņemšanu klimata politikas jomā.

2021. gada 29. jūlijā spēkā stājās Eiropas Savienības (ES) Klimata akts, kas nosaka mērķi ES samazināt siltumnīcas gāzu emisijas (SEG) par 55% salīdzinājumā ar 1990. gadu. Šis akts rada saistošu pienākumu ES īstenot Eiropas Zaļā kursa noteikto mērķi kļūt klimatneitrālai līdz 2050. gadam.