2020.gadā Valsts kontrole (VK) likumības un lietderības revīzijā “Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?” secināja, ka kopš denacionalizācijas efektīva pieeja mājokļu drošībai valstī faktiski neeksistē. Tātad rūpes par daudzdzīvokļu namiem atstātas novārtā kopš 90.gadu sākuma. Kuram jāuzņemas atbildība par šo namu atjaunošanu?

Raksta līdzautore: Zanda Zariņa, SIA "JURISCONSULTUS" attīstības vadītāja

Šobrīd tapšanas stadijā ir jaunais Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kura mērķis būs radīt tiesiskos priekšnoteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju efektīvai pārvaldīšanai. Jāatceras, ka priekšnoteikumu radīšana pati par sevi vēl negarantē, ka kaut kas uzlabosies.

Viens no gaidāmā likuma uzdevumiem būs daudzstāvu dzīvojamo māju iedzīvotājiem gādāt par ēku laicīgu remontu un uzturēšanu, lai tās pasargātu no sabrukšanas. Taču kāda būs šī uzdevuma realizēšanas cena?