Kāpēc vispār ir nepieciešamas ikgadējās darba novērtēšanas pārrunas? Šāds jautājums varētu rasties gan darbiniekiem gan vadītājiem tad, ja pārrunas tiek veiktas tikai formālu iemeslu dēļ – tiek salikti ķeksīši pārrunu lapā, izrunātas nekonkrētas lietas un viss turpinās pa vecam. Tomēr šādas pārrunas var būt arī ļoti vērtīgs darbinieka un uzņēmuma attīstības veicinātājs.