Darbinieku trūkums ir problēma, ar kuru pēdējos gados uzņēmumi sastopas arvien skaudrāk. Tāpēc šomēnes vaicājām uzņēmumiem, vai viņiem ir brīvas vakances, kur viņi meklē darbiniekus un kādi ir izaicinājumi šajā procesā.

Nepārtraukta vajadzība pēc jauniem talantiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Magnum Medical” loģistikas un cilvēkresursu attīstības vadītājs Ainārs Ābele stāsta: “Vakances ir pastāvīga organizācijas sastāvdaļa. Uzņēmumā konsekventi ir vakanti 2–4% no amata pozīcijām, kas vienlaikus ir gan izaicinājums, gan iespēja mums un tiem, kuri tobrīd meklē karjeras iespējas. Vakanču skaits liecina par uzņēmuma elastību un nepārtrauktu vajadzību pēc jauniem talantiem un darbiniekiem ar aktuālām prasmēm, kas varētu veicināt uzņēmuma mērķu sasniegšanu un palīdzēt tam turpināt augt.”

Viņš arī uzsver, ka “atklāto vakanču skaita svārstības atspoguļo gan uzņēmuma vajadzības, gan darba tirgus situāciju. Atrast atbilstošus kandidātus konkrētam amatam vienmēr ir zināms izaicinājums. Tas ir saistīts ne tikai ar prasmju un pieredzes atbilstību, bet arī ar kandidātu spēju integrēties uzņēmuma kultūrā un vērtībās”.

A. Ābele norāda: ““Magnum” grupas uzņēmumos ir mazliet vairāk nekā 900 darbinieku. Darbinieku meklēšanas un atlases process ir izstrādāts, lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu pieeju talantu piesaistei. Tas ir būtisks mūsu organizācijas izaugsmes un attīstības aspekts, ļaujot atrast un piesaistīt nozares labākos profesionāļus.

Darbinieku meklēšanu un atlasi galvenokārt organizē personāla daļa, kas ietver atlases vadītāju un personāla biznesa partnerus. Šie speciālisti strādā ciešā sadarbībā, lai identificētu un piesaistītu potenciālos kandidātus, izmantojot dažādas pieejas un rīkus.”

Runājot par populārākajiem instrumentiem, kas tiek izmantoti darbinieku piesaistei, viņš atzīst, ka interneta vide, protams, ir primārais. “Viens no galvenajiem instrumentiem, ko izmantojam speciālistu un vadītāju piesaistei, joprojām ir Cv.lv. Paralēli loģistikas darbinieku piesaistei izmantojam arī vietni Ss.lv, kur varam piekļūt plašam darba meklētāju lokam. Lai gan šie rīki ir atlases stratēģijas pamatā, aktīvi izmantojam arī head-hunting jeb tiešās atlases pieeju atsevišķām amatu grupām. Šī metode ļauj tieši pievērsties tiem profesionāļiem, kuri varētu būt īpaši piemēroti konkrētām vakancēm, bet pašlaik aktīvi nemeklē darbu,” stāsta loģistikas un cilvēkresursu attīstības vadītājs.