Dažu negodprātīgu uzņēmēju dēļ pašreiz tiek izskatīts jautājums par Sociālā uzņēmuma likuma grozījumiem, pilnveidojot un precizējot statusa piešķiršanai izvirzītās prasības, tostarp iekļaujot terminu – nevainojama reputācija. Tas varētu kalpot kā viens no priekšnoteikumiem, lai darbotos šajā jomā, iegūstot papildu labumus, ko var saņemt šāda veida uzņēmēji.

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi un iesniegusi valdībā grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā, ka turpmāk sociālā uzņēmuma statusu varēs piešķirt uzņēmumiem ar nevainojamu reputāciju. Par sociālo uzņēmumu varēs kļūt, ja tam nebūs nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro, ja nebūs būtisku pārkāpumu patērētāju tiesības aizsardzības jomā, ja pēdējā pārskata gadā nebūs būtisku pārkāpumu negodīgas komercprakses vai reklāmas jomā, ja uzņēmuma valdes locekļiem būs nevainojama reputācija, kā arī citi kritēriji.