Pārresoru koordinācijas centra sagatavotā koncepcija “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” ir atkārtoti aktualizējusi jautājumu par iespējamu valsts lielo uzņēmumu privatizāciju lielākā vai mazākā apjomā.