Īstenojot 2017. gada nodokļu reformu, nolēma būtiski samazināt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus ziedotājiem, tādējādi radot organizāciju, kuru darbība tieši atkarīga no šāda veida finansiālās palīdzības, neapmierinātību. Pašlaik, kad varas gaiteņos atkal spriež par nepieciešamību mainīt valsts nodokļu politiku, aktuāls ir jautājums, kā šajā laikā mainījusies situācija ziedojumu jomā.