Tālredzīgu lēmumu pieņemšana balstās uz objektīvu analītiku, kas savukārt balstīta uz precīziem datiem, kuri pieejami īsā laikā un ir sasniedzami no jebkuras vietas, t.i., nav būtiski, vai darbinieks atrodas komandējumā vai strādā attālināti, jo lēmuma pieņemšanai nav jābūt kavētai šī apstākļa dēļ. Bet kāda ir objektīva analītika, kas iedod vienotu ainu par biznesa procesiem? Kādus rīkus izmantot, lai to iegūtu?

Bieži vien uzņēmums strādā ar vairākām, savstarpēji nesaistītām sistēmām, un katra no tām ir atbildīga par konkrētu procesu. Arī atskaites, ko piedāvā konkrēta sistēma, var atbildēt tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar sistēmā veicamajām darbībām.

Tomēr korporatīvās komunikācijas eksperti parasti iesaka uz jebkuru problēmu palūkoties plašāk, analizējot to no dažādiem skatupunktiem, lai pieņemtu iespējami objektīvāku lēmumu, kas palīdz, nevis traucē. Arī par analītiku var teikt līdzīgi – efektīva analītika ir iespējama, ja datus analizē savstarpējā sasaistē.