Pēdējos gados arvien aktuālākas kļūst digitalizācijas iespējas, arī uzņēmumi vairāk domā par procesu uzlabošanu un laika ekonomiju. Ikgadējā inventarizācija ir viens no procesiem, ko iespējams digitalizēt, padarot to pēc iespējas vienkāršāku.

Grāmatvedības likumā ir noteikts, ka katra pārskata gada beigās jāveic visa uzņēmuma un lietošanā esošā inventāra un pamatlīdzekļu inventarizācija. Uzņēmumos, kuros ir daudz pamatlīdzekļu, inventarizācija var aizņemt vairākas dienas, turklāt jāiesaista vismaz trīs darbinieki – divi inventarizācijas veicēji un grāmatvedis, kas datus ievadīs sistēmā un izveidos nepieciešamos dokumentus.