Vaicā lasītājs. Vai “Dokobit” ir drošs e-paraksts? Vai drīkst tā, ka viena puse paraksta, izmantojot eParaksts.lv, un otra puse – Dokobit.com? Un kā ar “Adobe Sign”?  Kad kuru parakstu izmantot? Vai jānorāda, kuru platformu lietos? Vai der, ja vienojas, ka izmantos e-parakstu, nenorādot “DocuSign” vai citu?

“Dokobit” platforma piedāvā elektronisko dokumentu parakstīšanu ar ērtu, drošu un kvalificētu e-parakstu. Šajā platformā dokumentu parakstīšanai var lietot jebkuru Latvijā pieejamo kvalificēto e-parakstu, proti, gan “eParaksts mobile”, gan “eID karti”, gan “Smart-ID”. Ja viena darījumā iesaistītā puse dokumenta parakstīšanai nolemj izmantot eParaksts.lv platformu, otra puse var izvēlēties “Dokobit”. Ja tiek lietots kvalificēts e-paraksts, “Dokobit” platformā tas būs redzams neatkarīgi no tā, kādā platformā būs parakstījusies otra puse. Attiecībā uz “DocuSign” un “Adobe Sign” ir jābūt uzmanīgiem, jo šeit var parakstīties arī ar nekvalificētu e-parakstu. Tāpēc jāatceras: tikai kvalificēts e-paraksts juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs ar roku veiktam parakstam uz papīra. Izvēloties parakstīšanās platformas, pat ja tās piedāvā izmantot kvalificētus e-parakstus, jāpārliecinās, vai konkrētā platformas nodrošina arī kvalificētus laika zīmogus un paraksta sertifikāta atsaukšanas datus. Tas ir svarīgi, lai Latvijas valsts iestādes pieņemtu šos parakstus un lai paraksti saglabātu savu derīgumu ilgtermiņā. “Dokobit” platformā veiktie e-paraksti šo visu informāciju iekļauj.

Vaicā lasītājs. Ja darba vai saimniecības sadarbības līgumu no vienas puses paraksta uzņēmuma valdes loceklis ar e-parakstu ārpus Latvijas (piemēram, no Lietuvas) un Latvijā no otras puses paraksta fiziski dokumentu, vai tas ir spēkā un kā to arhivēt?
Parakstītais dokuments juridiski ir spēkā tajā formātā, kādā tas ir parakstīts. Tas nozīmē: ja dokuments ir parakstīts uz papīra, tad juridiski tas būs derīgs tikai papīra formātā. Un otrādi: ja dokuments ir parakstīts elektroniski, tad tas arī būs derīgs tikai elektroniskā formātā.
Kas attiecas uz arhivēšanu, ir svarīgi atcerēties: e-paraksts ar laiku zaudē derīgumu, ja par to nerūpējas. Būtu jāsāk ar to, ka jāizvērtē parakstīšanās platformas publiski sniegtā informācija par tās pakalpojumiem. Ja šādas informācijas nav, tā jājautā platformas nodrošinātājam.

E-parakstam jāiekļauj laika zīmogs un sertifikāta atsaukšanas dati. Tas ir nepieciešams, lai brīdī, kad sertifikāts zaudē savu derīgumu vai tiek atsaukts, savu derīgumu nezaudētu e-paraksts.

E-paraksts var zaudēt savu derīgumu, kad tajā izmantotais algoritms kļūst vājš. To ir paziņojusi Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra, un tas attiecas uz visiem kvalificētajiem jeb drošajiem e-parakstiem neatkarīgi no tā, kurās platformās paraksts ir veikts – valsts nodrošinātajās vai privātu pakalpojumu sniedzēju platformās. Lai tajā brīdī e-paraksts saglabātu derīgumu, tas ir pareizi jāarhivē. Tāpēc ir svarīgi jau sākumā izmantot gan kvalificētu e-parakstu, gan atbilstošu platformu.

Jau parakstītam dokumentam var veikt e-paraksta validāciju. “Dokobit” Baltijas valstīs nodrošina vienīgo kvalificēto e-parakstu validēšanas pakalpojumu un šo informāciju norāda juridiski saistošos validācijas ziņojumos.