Dokumenta atvasinājums, tostarp izraksts, ir dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido dokumenta oriģinālu. Aplūkosim, kā sagatavot e-dokumenta izrakstu papīra formātā un elektroniski, kā arī noskaidrosim, kurš var apliecināt tā pareizību.

Prasības dokumenta izraksta izstrādāšanai un noformēšanai noteiktas:

Kā veidot izrakstu?

Elektroniski parakstīta dokumenta izrakstam noteiktas tādas pašas prasības kā papīra dokumenta izrakstam. Ja e-dokumenta izraksts jāapliecina papīra formātā, tad dokumentu "izvelk" no e-vides, piemēram, ja tas ir "Word" formātā, un saglabā no jauna. Izrakstā atstāj nepieciešamo dokumenta teksta daļu, savukārt teksta daļu, kura nav vajadzīga jeb nav jāuzrāda, aizstāj ar kvadrātiekavām, kurās liek divpunkti ([..]).