Kā zināms, kopš 2023.gada 1.janvāra visiem uzņēmumiem un iestādēm e-adrese ir obligāta. Pērn, kad tika veikti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”, valsts iestādēm adresēti e-rēķini obligāti jāsūta uz e-adresi. Šķiet diezgan vienkārši, bet patiesībā jaunie noteikumi radījuši zināmu apjukumu tieši saistībā ar rēķiniem un e-rēķiniem.

Vai rēķini jāsūta uz e-adresi?

Par e-rēķiniem runāts jau ir daudz un, šķiet, ka skaidrībai jābūt – zinām, ko nozīmē e-rēķins un ka rēķins PDF formātā nav e-rēķins. MK noteikumu grozījumos paredzēts, ka pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, kā elektronisko rēķinu piegādes kanālu izmanto oficiālo elektronisko adresi. Grozījumu mērķis – lai, tieši sūtot e-rēķinu valsts iestādēm, tas tiktu sūtīts uz e-adresi. Tā kā e-rēķins Latvijā būs obligāts 2025.gadā, tad šobrīd ir pārejas periods, kurā iespējams pakāpeniski pāriet uz tā izmantošanu. Kamēr piegādātājs vēl nav pilnībā ieviesis iespēju sūtīt e-rēķinu, tikmēr rēķinu klientam (valsts iestādēm) nosūta līgumā noteiktajā formātā un kanālā.