Vaicā lasītājs: Vai apliecinājums preču piegādei ir derīgs ar parakstu uz planšetēm vai PIN kodiem? Kādi ir Latvijā pieejamie risinājumi? Vai kurjerpasta elektroniskais piegādes apliecinājums ir pietiekošs piegādes apliecinājums Valsts ieņēmumu dienestam?