Ierakstīt kaut ko kolēģu darba čatiņā, saorganizēt ātro sapulci tiešsaistē, veikli pārsūtīt dažādus dokumentus, apmainīties ar interesantām idejām, fiziski neatrodoties blakus, – to visu un daudz ko citu šobrīd ik dienas dara lielākajā daļā Latvijas uzņēmumu kolektīvu.

Bet kādus kritērijus ņemt vērā, izvēloties sava uzņēmuma vajadzībām atbilstošāko komunikācijas kanālu? Kāda ir Latvijas uzņēmumu pieredze, kādām platformām tie dod priekšroku, un kādus noteikumus ievēro saziņā? Par to visu šī raksta turpinājumā, tēmu aplūkojot gan no teorijas, gan prakses aspektiem.

Populārākās platformas Latvijā

Lai uzzinātu profesionāļa ieteikumus par attālinātās saziņas kanālu izmantošanu, sazinājāmies ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) "Tet" informācijas tehnoloģiju (IT) drošības speciālistu Kārli Bergmani. Viņš ikdienā strādā ar dažādām platformām, palīdzot kolēģiem risināt neskaidrības. Vispirms jautājām, kuras tad šobrīd ir populārākās attālinātās saziņas platformas?