Kādam jābūt darba tiesību ekspertam? Zinošam, aktīvam, radošam un dedzīgam attīstīt darba tiesību vidi. Tāds ir jurists Kaspars Rācenājs – par viņa zināšanām un atsaucību var pārliecinātajiem daudzos semināros, diskusijās un publikācijās, par radošumu liecina, piemēram, Kaspara uzņemtie foto, kuri vairākkārt rotājuši arī mūsu izdevumu vākus, bet dedzīgumu apliecina dalība Darba likuma (DL) grozījumu izstrādē un skaidrošanā – par tiem arī šoreiz intervijā.

Kādas ir galvenās izmaiņas DL no 1.augusta?

Vispirms jāmin, ka ar izmaiņām plašāk attīstīts darba koplīgumu koncepts, proti, paredzēta iespēja koplīgumos plašāk atkāpties no DL tiesiskā regulējuma. Jau līdz šim, slēdzot ģenerālvienošanos, ja būtiski palielina minimālo algu, var samazināt piemaksu par virsstundu darbu. Savukārt pagājušā gadā DL veiktas izmaiņas, nosakot, ka ar darba koplīgumu var vienoties, ka attālinātā darba izdevumus sedz arī pats darbinieks, nevis tikai darba devējs.

Ar izmaiņām nostiprināts pamatprincips, ka darba koplīgumā paredzēta atkāpe no likuma regulējuma ir pieļaujama, bet tikai likumā noteiktos gadījumos. Tā ir fundamentāla izmaiņa, līdz ar to mainīta situācija arī attiecībā uz pārbaudes laiku, dodot iespēju pagarināt tā termiņu, salīdzinot ar likumā noteikto. Šis jautājums jāsadala divās daļās.