Uzņēmumu vadītājiem šobrīd ir izaicinājumu pilns laiks – tie strādā lielas nenoteiktības apstākļos un ir jābūt gataviem pielāgoties jauniem pavērsieniem gan ekonomikas, gan uzņēmējdarbības jomās. Šie aspekti ir cieši saistīti ar dažādiem juridiskajiem jautājumiem. Par to, ar kādiem izaicinājumiem saskaras uzņēmumu vadītāji un valdes locekļi šobrīd, vaicājam Eduardam Vaišļam, zvērināta advokātu biroja SIA “ZAB NJORD” un SIA “ZAB Rusanovs & Partneri” zvērinātam advokātam.