Mūsdienās kļūst arvien grūtāk nedzirdēt un neņemt vērā tādus jēdzienus kā ilgtspēja, ekoloģija un uzņēmējiem dažkārt pat ausīs griezīgo vārdu salikumu "Zaļais kurss". Par to, kā Zaļā kursa ieviešana norit pie mums, kā uzņēmējiem plānot un īstenot savus plānus brīdī, kad atkal parādās jaunas prasības no valsts puses, un kā atbalstīt tos, kam tas visvairāk nepieciešams, parunājām ar kompānijas "Eco Baltia" valdes priekšsēdētāju Māri Simanoviču.

Beidzamos mēnešus Latvijā aktīvi diskutēts par Eiropas Zaļo kursu un nosacījumiem, ko tas paredz. Kāda ir situācija šajā jomā attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu?

Zaļais kurss pats par sevi ir ļoti plašs jēdziens. Ja skatāmies uz atkritumu apsaimniekošanas jomu, virzība uz Zaļo kursu noris jau daudzus gadus. Protams, mēs ejam uz to, ka visam jābūt pārstrādātam, ka atkritumu kā tādu nebūs, ka tie patiesībā ir resurss, tostarp arī kanalizācija un dūņas.