Ap 70–80% Eiropas uzņēmumu ir ģimenes uzņēmumi. Šobrīd Latvijā tēma par šādiem uzņēmumiem un to nodošanu nākamajām paaudzēm ir īpaši aktualizējusies, tāpēc par to vairāk parunājām ar Aneti Pajusti, kura par to interesējusies un veikusi pētījumus jau ilgāku laiku. Viņai ir doktora grāds finansēs, bet šobrīd viņas ikdiena paiet Amerikas Savienotajās Valstīs. Tik daudz iemeslu intervijai!

Kāpēc  Latvijā ir svarīgi aktualizēt ģimenes uzņēmumu tēmu?

Tāpēc, ka šobrīd mūsu biznesa vidē notiek pirmā paaudžu maiņa. Daudzi uzņēmēji, kuri 90.gadu sākumā nodibināja savus uzņēmumus, šobrīd jau ir sasnieguši pensijas vai pirmspensijas vecumu, un pirmo reizi Baltijā mums ir svarīgi runāt un domāt par uzņēmumu nodošanu nākamajām paaudzēm vai pārdošanu citiem īpašniekiem.

Kāda tad Latvijā ir situācija – vai mums ir daudz ģimenes uzņēmumu?

Pagājušā gada laikā savācām vispusīgu datubāzi par visiem Baltijas ģimenes uzņēmumiem. Bijām uzlikuši kritērijus atlasīt uzņēmumus ar vismaz 2 milj. eiro apgrozījumu. Vienas ģimenes uzņēmums tiek definēts kā uzņēmums, kurā viena vai vairāku cilvēku ar vienādiem uzvārdiem īpašumā ir vairāk nekā 50% balsstiesību, kā arī vismaz viena vieta valdē. Trīs Baltijas valstīs ir vairāk nekā 5000 šādu uzņēmumu, Latvijā – ap 1600. Paplašinot atlases kritērijus uz zemāku apgrozījumu u.c., skaits noteikti ir vēl lielāks. Definīcijas, ko pasaulē izmanto ģimenes uzņēmumu raksturošanai, ir dažādas.

Pastāv mīts, ka ģimenes uzņēmumi – lielākoties tās ir beķerejas un mazi veikaliņi. Tā gluži nav. To vidū ir arī lieli un pat vadoši visdažādāko nozaru uzņēmumi.