Pastāvīgi svārstīgas elektroenerģijas cenas apvienojumā ar augošām prasībām mazināt uzņēmumu ietekmi uz vidi liek uzņēmējiem meklēt veidus, kā savu darbību padarīt “zaļāku” un ilgtspējīgāku. Lai arī šī joma saistās ar finansiālu ieguldījumu, tas sniedz iespēju labāk optimizēt resursu – arī enerģijas – patēriņu un nereti rast jaunus ieņēmumu avotus. Mūsdienu patēriņa kultūrā ilgtspēja kļuvusi par būtisku konkurētspējas faktoru, kas nosaka gan pircēju izvēli, gan arī uzņēmuma pievilcību investoru un finanšu institūciju vērtējumā.

Baltijas uzņēmumi beidzamos pāris gadus aktīvi apgūst dažādus energoefektivitātes risinājumus un strādā pie CO2 izmešu mazināšanas. Kādi ir populārākie risinājumi uzņēmumu energosaimniecības ilgtspējas uzlabošanai un svarīgākos apsvērumus to izvēlē?